UKA huisregels

 

Voor het volgen van de lessen op onze hondenschool gelden een aantal huisregels. De huisregels zijn opgesteld in het belang van de honden en de mensen op ons trainingsveld. Het niet naleven van de huisregels kan tot beëindiging van de cursus leiden, zonder restitutie van het cursusgeld. Hieronder hebben wij de huisregels op een rijtje gezet. Met uw inschrijving accepteert u onze huisregels. Wij verwachten van u als cursist dat u zich aan deze huisregels houdt. Alvast bedankt!

 

Gezondheid van de hond

 

Inentingen

Toelating kan alleen als de hond volledig is geënt en ontwormd (pups in ieder geval 1 keer, 2e enting wordt rond 9 weken gegeven). Een kennelhoestenting is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Ook honden die via titerbepalingen worden geënt zijn welkom. Het inentingsboekje dient u de eerste les mee te nemen ter inzage. De trainer kan u altijd vragen om het inentingsbewijs van uw hond.

 

Maagtorsie

Geef uw hond twee uur vooraf en één uur na afloop van de training geen eten. Laat hem evenmin in één keer een grote hoeveelheid drinken. Wanneer hij kort vooraf of kort na afloop van een inspanning eten krijgt en/of veel drinkt, bestaat er een kans dat de maag van de hond kantelt (maagtorsie). Wanneer uw hond een maagtorsie heeft dan wordt de maag afgesloten waardoor de gassen de maag niet meer uit kunnen. Hierdoor kan de maag scheuren. Wordt de hond onrustig heeft hij braakneigingen terwijl er niets uitkomt, ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts want dit kan binnen een paar uur dodelijk zijn.

 

Ziekte en/of loopsheid

Heeft uw hond een besmettelijke ziekte zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. waarschuw uw trainer of meld het ons via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Is uw hond loops, ziek of onder behandeling van een dierenarts? Geeft u dit door aan de trainer. Als een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is wordt in overleg met u gekeken naar wat de trainingsmogelijkheden zijn. Uiteraard is het advies van uw dierenarts leidinggevend bij deze beoordeling. Bij ziekte van de hond mag u altijd zonder hond naar de les komen, zodat u niets hoeft te missen.

 

Gedrag ven de geleider

 

Omgang met sociale media

Tijdens de training zijn cursisten aan het oefenen met hun eigen gedrag in relatie tot de hond. Dit oefenen kan alleen worden gedaan als er een veilige en vertrouwde omgeving is. Wij vinden dat het plaatsen van foto’s en filmpjes van trainingssituaties op sociale media het vertrouwelijke karakter van de training aantast. Daarnaast zijn er cursisten die niet op sociale media geplaatst wensen te worden.

Uiteraard mag u foto’s van uzelf op uw eigen sociale medium plaatsen maar om de privacy van onze cursisten te garanderen is het niet toegestaan om beeldmateriaal van de trainingssessies waar andere cursisten en/of trainers buiten uzelf op te zien zijn, te publiceren op uw eigen sociale medium. UKA mag foto’s gemaakt tijdens de cursus publiceren en gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien er een foto waar u en/of uw hond op staat die u liever verwijderd ziet, laat dit weten per email, dan verwijderen wij de foto of maken u onherkenbaar.

 

Leeftijd van de geleider

Het opvoeden van een hond is niet gemakkelijk en vraagt van de geleider enige balans en overwicht in het leven. Daarom kunnen minderjarigen tot 16 jaar niet als geleider tijdens de lessen fungeren. Zij mogen wel bij de training aanwezig zijn, als er vragen zijn over oefeningen of over de band tussen uw kind en hond dan worden die buiten de les behandeld. Familieleden, kinderen en bekenden mogen uiteraard komen kijken. Om de honden niet af te leiden, is het belangrijk dat de toeschouwers rustig aan de kant van het veld blijven staan.

 

WA verzekering

U bent zelf altijd verantwoordelijk voor uw hond. U dient een WA-verzekering voor uw hond afgesloten te hebben. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen valt de eerste hond onder uw gewone WA verzekering. Controleer dit voor de zekerheid en sluit indien nodig een aanvullende dekking af. Deelname aan de cursussen of privéles geschiedt op eigen risico. UKA is behoudens opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc. op deGedrag van Geleiders opleidingslocatie. Tevens is UKA niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/ of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of UKA.

 

Verhindering

Wij stellen het op prijs te weten wie we kunnen verwachten op de les. Geef aan ons door als u bent verhinderd. Dat kan per email of telefonisch (030 60 47 277) of direct aan uw trainer op het veld. LET OP: Als u drie keer niet komt trainen zonder afmelding, gaan wij er van uit dat u stopt met de training en halen wij u uit ons ledenbestand.

 

Afgelasting

UKA bepaalt of er lessen, consulten, workshops of lezingen afgelast zullen worden. Indien uw trainer is verhinderd kan de les door een andere trainer worden verzorgd. Tijdens rustige periodes kan het zijn dat groepen worden samengevoegd. In geval van niet tijdige betaling behoudt UKA zich het recht om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus. Afgelasting wordt kenbaar gemaakt via mail, facebook en het antwoordapparaat. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

 

Conflicten tussen honden

Er kunnen tussen loslopende honden conflicten ontstaan. Om het risico op conflicten zo laag mogelijk te houden mogen er geen speeltjes aan de loslopende honden worden gegeven.

 

U mag tijdens het loslopen geen beloning brokjes geven aan uw eigen hond, noch aan een hond van een ander. Raak een andere hond niet aan, ook niet als hij enthousiast tegen u opspringt. Houd uw hond in de gaten tijdens het loslopen, en roep uw hond bij u als een andere hond uw hond als onprettig ervaart.

 

Honden die aangelijnd zijn mogen alleen onder begeleiding van een UKA trainer contact met elkaar maken. Wij begrijpen dat een conflict tussen honden emoties bij de bazen oproepen. Toch is het niet toegestaan om een conflict met een medecursist aan te gaan. De trainer is in dit geval degene met wie u gaat praten.

 

Materiaal

 

Poep ruimen

Laat uw hond goed uit voor de training zodat hij/zij het terrein en de groenstroken niet bevuilt met zijn behoefte. Mocht uw hond per ongeluk toch zijn/haar behoefte doen, ruim dit dan direct op. Neem hiervoor poepzakjes mee. Eventueel zijn deze ook bij uw Conflicten tussen hondentrainer aanwezig.

 

Materiaal voor de training

U hebt nodig: een leren of stoffen riem, een niet corrigerende halsband, een speeltje (het speeltje mag niet piepen en moet door de geleider en de hond tegelijk zijn vast te houden) en voldoende (veel) beloningsbrokjes. Neem deze spullen elke les mee! Afhankelijk van het gedrag van uw hond kan blijken dat u ander trainingsmateriaal nodig heeft (bijvoorbeeld een clicker of een hoofdhalster). De trainer zal u hierin adviseren. Het gebruik van prik- en stroombanden en anti-trektuigen is niet toegestaan. Evenmin wordt het gebruik van fysiek of psychisch geweld toegestaan.

 

Algemene regels

Er mag op het trainingsterrein niet worden gerookt. Ook niet tussen de lessen door.

Het gebruik van toestellen is alleen toegestaan onder begeleiding van een trainer. Dit om blessures te voorkomen.

 

Mocht een les nog bezig zijn wanneer u arriveert, wacht dan rustig aan de kant tot de les is beëindigd. Let erop dat u niet blijft staan langs de entree van het veld, dat verhoogt de druk op uw hond als er veel honden passeren.

 

De Gedragstherapeut/Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

 

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke en digitale materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Is er aan uw hond een muilkorf en kort aanlijn gebod opgelegd, hier of in een andere gemeente, dan dient dit vooraf per mail duidelijk worden gemaakt

 

Wij wensen u en uw hond veel trainingsplezier!