UKA banner

wij zijn SPPD geacrediteerd Wij zijn SPPD geacrediteerd en daar zijn wij trots op. De SPPD is de brancheorganisatie voor diergedragsdeskundigen. U kunt er dus zeker van zijn dat u bij ons les krijgt van goed geschoolde instructeurs die ook van de nieuwste inzichten op de hoogte zijn. Voor meer informatie zie www.sppd.nl

Huisregels

Verschillende honden met hun baas op les

Voor het volgen van de lessen op onze hondenschool gelden een aantal huisregels. Hieronder hebben wij deze op een rijtje gezet. Wij verwachten van u als cursist dat u zich aan deze regels houdt. Alvast bedankt!

GEZONDHEID VAN DE HOND

Inentingen

Uw hond dient de reguliere inentingen te hebben gehad. De trainer kan u vragen om het inentingsbewijs van uw hond.

Maagtorsie

Geef uw hond twee uur vooraf en één uur na afloop van de training geen eten. Laat hem evenmin in één keer een grote hoeveelheid drinken.Wanneer hij kort vooraf of kort na afloop van een inspanning eten krijgt en/of veel drinkt, bestaat er een kans dat de maag van de hond kantelt (maagtorsie). Wanneer uw hond een maagtorsie heeft dan wordt de maag afgesloten waardoor de gassen de maag niet meer uitkunnen. Hierdoor kan de maag scheuren. Wordt de hond onrustig heeft hij braakneigingen terwijl er niets uitkomt, ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts want dit kan binnen een paar uur dodelijk zijn.

Ziekte en/of loopsheid

Het is niet toegestaan met uw zieke of loopse hond te trainen.
Heeft uw hond een besmettelijke ziekte waarschuw de trainer.
Is uw hond loops, ziek of onder behandeling van een dierenarts? Geeft u dit door aan de trainer.

GEDRAG VAN DE GELEIDER

Maak er een feest van als de hond bij je komt

Algemene regels

Er mag op het trainingsterrein niet worden gerookt. Ook niet tussen de lessen door.
Het gebruik van toestellen is alleen toegestaan onder begeleiding van een trainer. Dit om blessures te voorkomen.
Mocht een les nog bezig zijn wanneer u arriveert, wacht dan rustig aan de kant tot de les is beëindigd.

Omgang met sociale media

Tijdens de training zijn cursisten aan het oefenen met hun eigen gedrag in relatie tot de hond. Dit oefenen kan alleen worden gedaan als er een veilige en vertrouwde omgeving is. Wij vinden dat het plaatsen van foto’s en filmpjes van trainingssituaties op sociale media het vertrouwelijke karakter van de training aantast. Daarnaast  zijn er cursisten die niet op sociale media geplaatst wensen te worden.

Uiteraard mag u foto’s van uzelf op uw eigen sociale medium plaatsen maar om de privacy van onze cursisten te garanderen is het niet toegestaan om beeldmateriaal van de trainingssessies waar andere cursisten en/of trainers buiten uzelf op te zien zijn, te publiceren op uw eigen sociale medium.

UKA mag foto’s gemaakt tijdens de cursus publiceren en gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien er een foto waar u en/of uw hond op staat die u liever verwijderd ziet, dan kunt u ons dat kenbaar maken per mail. Wij zullen die foto dan onherkenbaar maken of verwijderen.

Leeftijd van de geleider

Het opvoeden van een hond is niet gemakkelijk en vraagt van de geleider enige balans en overwicht in het leven. Daarom kunnen minderjarigen tot 16 jaar niet als geleider tijdens de lessen fungeren. Zij mogen wel bij de training aanwezig zijn en als er problemen zijn dan worden die buiten de les behandeld.
Familieleden, kinderen en bekenden mogen uiteraard komen kijken. Om de honden niet af te leiden, is het belangrijk dat de toeschouwers rustig aan de kant van het veld blijven staan.

WA verzekering

U bent zelf altijd verantwoordelijk voor uw hond.
De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, vermissing van en/of diefstal van uw hond en/of bezittingen.
U dient een WA-verzekering voor uw hond afgesloten te hebben. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen valt de eerste hond onder uw gewone WA verzekering. Controleer dit voor de zekerheid en sluit indien nodig een aanvullende dekking af.

Verhindering

Wij stellen het op prijs te weten wie we kunnen verwachten op de les. Geef aan ons door als u bent verhinderd. Dat kan per mail of telefonisch (030 60 47 277) of direct aan uw trainer op het veld.
LET OP: Als u drie keer niet komt trainen zonder afmelding, gaan wij er van uit dat u stopt met de training en halen wij u uit ons ledenbestand.

Puppen leren met elkaar omgaan

Conflicten tussen honden

Er kunnen tussen loslopende honden conflicten ontstaan. Om het risico zo laag mogelijk te houden mogen er geen speeltjes aan de loslopende honden worden gegeven.
U mag tijdens het loslopen geen beloningbrokjes geven aan uw eigen hond noch aan een hond van een ander.
Raak een andere hond niet aan ook niet als hij enthousiast tegen u opspringt.
Houd uw hond in de gaten tijdens het loslopen en als een andere hond uw hond als onprettig ervaart roep dan uw hond bij u.
Aangelijnde honden mogen alleen onder begeleiding van de trainer contact met elkaar maken.
Wij begrijpen dat een conflict tussen honden emoties bij de bazen oproepen. Toch is het niet toegestaan om een conflict met een medecursist aan te gaan. De trainer is in dit geval degene met wie u gaat praten.

MATERIAAL

Poep ruimen

Laat uw hond goed uit voor de training zodat hij/zij het terrein en de groenstroken niet bevuilt met zijn behoefte.
Mocht uw hond per ongeluk toch zijn/haar behoefte doen, ruim dit dan direct op. Neem hiervoor poepzakjes mee. Eventueel zijn deze ook bij uw trainer aanwezig.

Materiaal voor de training

Een flostouw kun je samen vasthouden.Leren halsband

U hebt nodig: een leren of stoffen riem, een niet corrigerende halsband, een speeltje (het speeltje mag niet piepen en moet door de geleider en de hond tegelijk zijn vast te houden) en voldoende (veel) beloningsbrokjes. Neem deze spullen elke les mee! Afhankelijk van het gedrag van uw hond kan blijken dat u ander trainingsmateriaal nodig heeft (bijvoorbeeld een clicker of een hoofdhalster). De trainer zal u hierin adviseren. Het gebruik van prik- en stroombanden en anti-trektuigen is niet toegestaan.

Wij wensen u en uw hond veel trainingsplezier!


Bezoek en like ons ook op facebook en twitter.